NLP kort en bondig

Neuro Linguïstisch Programmeren is de sleutel tot inzicht, zelfkennis, verandering en effectieve communicatie. NLP is de studie naar persoonlijke excellentie. Het richt zich op die benaderingen, inzichten en strategieën die werken.  NLP heeft zich verdiept in het gedrag van succesvolle mensen om er achter te komen wat er voor zorgt dat sommige mensen zeer tevreden zijn met hun leven en anderen veel minder. Hieruit blijkt telkens weer dat de omstandigheden niet bepalend zijn voor succes of geluk, maar de manier waarop mensen met de omstandigheden omgaan. NLP helpt je om je meer bewust te worden van jouw mogelijkheden. NLP pas je toe in je werk, relaties,
bij sport en gezondheid, kortom altijd.

Meer achtergronden over NLP

NLP is ontstaan in de jaren zeventig. De grondleggers waren Richard Bandler en John Grinder. Zij waren gefascineerd door de wijze waarop een aantal therapeuten succesvol met “moeilijke” mensen om konden gaan en tot hun door wisten te dringen. Door deze therapeuten te bestuderen en hun gedrag te analyseren, werden structuren en processen blootgelegd. Deze structuren zijn de basis achter een aantal belangrijke NLP technieken.

NLP heeft sinds de jaren zeventig een hele ontwikkeling doorgemaakt. In aanvang werden de modellen vooral in een therapeutische context gebruikt. Na verloop van tijd werd het aandachtsgebied vergroot naar verkoop, gezondheidszorg en onderwijs. Inmiddels zijn er vele NLP opleidingen beschikbaar of wordt in diverse opleidingen gebruik gemaakt van NLP modellen. NLP richtte zich in aanvang op het individu. Vervolgens is er meer aandacht gekomen voor de onderlinge relatie en het systeem waarin iemand zich bevind. Ook de diepgang heeft zich
in de loop van de jaren uitgebreid van alleen gedrag naar identiteit, missie en visie.

Basisprincipes binnen NLP

1. Al ons leren, elk gedrag en elke verandering vindt in eerste instantie op onbewust niveau plaats.

2. Wie de baas wil zijn over zijn eigen leven, staat aan de kant van de oorzaak.

3. Uitgaan van on-beperkende overtuigingen.

4. Je bent gericht op dat wat je (wel) wilt. Je onderneemt actie.